СТУДЕНТАМ

Титульні сторінки
та методичні рекомендації для студентських робіт

Методичні матеріали

Електронна бібліотека

Неформальна освіта

Розклад

Студентська Рада

Опитування

ОПИТУВАННЯ

Шановні студенти! Просимо Вас відповісти на запитання запропонованих нижче анкет з метою аналізу організації навчального процесу в інституті та врахування Вашої думки щодо його покращення.

Анкета першокурсника / Результати анкетування

Анкета "Самостійна робота студента" / Результати анкетування

Анкета щодо змісту освітньої програми, за якою навчається студент / Результати анкетування

Анкета вивчення задоволеності здобувачів вищої освіти якістю оцінювання навчальних досягнень та вирішенням конфліктних ситуацій в Житомирському інституті ПрАТ "ВНЗ "МАУП" / Результати анкетування

Анкета "Академічна доброчесність" / Результати анкетування