ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДРИ ПСИХОЛОГІЇ

foto

ДІДОРА МАРІЯ ІЛЛІВНА

завідувач кафедри, кандидат психологічних наук, доцент, гарант освітньої програми "Психологія"


foto

ФУРМАН ОКСАНА ЄВСТАХІЇВНА

професор кафедри, доктор психологічних наук, професорfoto

ГАЙДУКЕВИЧ ГЕННАДІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

доцент кафедри, кандидат психологічних наук


foto

МАКСИМЕЦЬ СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА

доцент кафедри, кандидат психологічних наук, доцент


foto

КОНОВАЛЬЧУК ІННА МИКОЛАЇВНА

старший викладач кафедри, кандидат педагогічних наук


foto

КОЛЯДЕНКО СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА

доцент кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент


foto

МЕЛІЧЕНКО ТЕТЯНА ДМИТРІВНА

старший викладач кафедри

додаткова інформація


foto

КУЛІЄВА КАТЕРИНА ЗІЯДІВНА

старший викладач кафедри

додаткова інформація


foto

ЖУРАВСЬКА ОЛЕНА ВІКТОРІВНА

старший викладач кафедри


.


Перелік предметів освітньої програми "Психологія"


Перший (бакалаврський) рівень:

_____

Обов'язкові дисципліни циклу загальної підготовки:

Безпека життєдіяльності та основи охорони праці,

Ділова українська мова,

Іноземна мова,

Історія та культура України,

Фізичне виховання,

Філософія,

_____

Обов'язкові дисципліни циклу професійної підготовки:

Анатомія та еволюція нервової системи,

Вікова психологія,

Військова психологія,

Візуальна психодіагностика,

Диференційна психологія,

Експериментальна психологія,

Загальна психологія,

Історія психології,

Клінічна психологія,

Методика проведення психологічної експертизи в різних галузях психології,

Основи біології, генетики тлюдини та антропології,

Основи психогенетики,

Основи психотерапії,

Практикум із загальної психології,

Психофізіологія,

Психологія особистості,

Психодіагностика,

Психологія праці,

Психологічний спецпрактикум по спецкурсам,

Психологія сім'ї,

Психологічне консультування,

Психологія травмуючих ситуацій,

Психологічна корекція,

Політична психологія,

Соціальна психологія,

Теорія та практика психотренінгу,

Фізіологія центральної нервової системи та вищої нервової діяльності,

Юридична психологія.

_____

Вибіркові дисципліни загальної підготовки:

Правознавство* / Логіка* (1 сем.),

Основи християнської моралі* / Історія християнської церкви* / Релігієзнавство* (1 сем.),

Етика та естетика* / Педагогіка* (2 сем.),

Математичні методи в психології* / Математична статистика* (3 сем.),

Політологія* / Соціологія* (5 сем.),

_____

Вибіркові дисципліни професійної підготовки:

Вступ до спеціальності "Психологія* / Деонтологія* (1 сем.),

Зоопсихологія та порівняльна психологія* / Психологія медичної праці* / Психологія масової поведінки* / Військова конфліктологія*(4 сем.),

Правові питання реабілітації інвалідів* / Організація діяльності психологічних служб* / Психологія військового колективу* / Пропедевтика психічних хвороб*(6 сем.),

Реабілітаційні технології* / Психологія девіантної поведінки* / Інженерна психологія* / Патопсихологія з основами дефектології*(7 сем.),

Групова психотерапія в психологічній реабілітації військовослужбовців* / Кризисна псхологія* / Основи психологічної практики (практична психологія)* / Суїцидологія*(7 сем.),

Арт-психологічні підходи в психотерапії* / Психологія спільної діяльності* / Оганізація психологічної роботи в військовій частині* / Психологія медичної праці*(8 сем.),

Реабілітаційна психологія* / Психологія особистості військовослужбовців* / Наркологія* / Психологія спілкування*(8 сем.),

Психологія здоров'я в системі наук* / Актуальні питання сучасної віктимології* / Клінічний психоаналіз* / Психологія впливу*(8 сем.),

Психологічні наслідки війни і соціально-психологічна реадаптація учасників бойових дій* / Супервізія в психологічній практиці* / Геронтопсихологія* / Невротичні порушення особистості*(8 сем.),

Ділова іноземна мова* / Друга іноземна мова* (5, 6, 7, 8 сем.),

_____

Навчальна практика зі спеціальності "Психологія",

Виробнича практика зі спеціальності "Психологія".


.

Бази практики:

.