ПРО ІНСТИТУТ

Історія

Адміністрація

Структура

Доступ до публічної інформації

Акредитація

Випускники ЖІ МАУП

Вакансії

ІСТОРІЯ ЖИТОМИРСЬКОГО ІНСТИТУТУ МАУП

Житомирський інститут Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» (ЖІ МАУП) є відокремленим структурним підрозділом ПрАТ «ВНЗ «МАУП», який реалізує відповідно до наданих ліцензій освітньо-професійні програми вищої школи за 5-ма спеціальностями: «Право», «Облік і оподаткування»; «Менеджмент»; «Фінанси, банківська справа та страхування»; «Психологія»; (денна та заочна форми навчання).

Історія Житомирського інституту МАУП починається з липня 1994 року, коли було створено Житомирський навчально-консультаційний центр МАУП ЖНКЦ МАУП) для підготовки спеціалістів з менеджменту, економіки та підприємництва, психології, права. Це був один з перших навчальних центрів МАУП в Україні.

У березні 1998 року для проведення представницької діяльності і виконання статутних завдань Міжрегіональної Академії управління персоналом було створено «Представництво МАУП, м. Житомир», а з липня того ж року «Представництву» було надано статус «Житомирської філії МАУП». З одного боку, це значно підвищило авторитет навчального закладу, дало змогу залучити до роботи в філії спеціалістів та розпочати підготовку фахівців на денній формі навчання, з іншого – значно підвищило вимоги до організації навчального процесу, матеріально-технічної бази, методичного та кадрового забезпечення.

foto

В лютому 2002 року Житомирська філія МАУП була перетворена в Житомирський інститут МАУП. Створення та діяльність Інституту підтримане виконавчим комітетом Житомирської міської Ради та Житомирською державною адміністрацією.

З метою забезпечення належного рівня якості навчання, проведення навчальних та виробничих практик ЖІ МАУП уклав угоди про співробітництво з рядом провідних підприємств, фірм, установ та організацій Житомирської області.

У 2007 році між Житомирським інститутом МАУП та Житомирським військовим інститутом ім. С.П. Корольова Національного авіаційного університету була укладена угода про військову підготовку студентів ЖІ МАУП за програмою офіцерів запасу. З тих пір студенти ЖІ МАУП, починаючи з 2-го курсу, проходять там навчання за військово-обліковими спеціальностями протягом двох навчальних років та по закінченню отримують військове звання «молодший лейтенант запасу».

foto

З вересня 2010 року розпочав роботу Коледж при Житомирському інституті МАУП, на базі якого мають змогу навчатися молоді люди за спеціальностями: «Облік і оподаткування» (спеціалізація «Оціночна діяльність») та «Фінанси, банківська справа та страхування». В подальшому випускники Коледжу можуть бути зараховані до ЖІ МАУП за внутрішнім рейтингом успішності на 3-й курс (відповідний напрям) або на 2-й – за невідповідним напрямком.

Випускники шкіл мають також можливість отримати робітничу професію (на базі 11 класів) «Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних», що дає можливість вступити до Коледжу на 2-й курс (без ЗНО).

З 2015 року налагоджена тісна співпраця з Новоград-Волинським економіко-гуманітарним коледжем щодо навчання студентів за напрямом «Правознавство» та «Економіка та підприємництво». Також, підписані угоди про співпрацю з начальниками управлінь освіти м. Житомира, м. Бердичева, м. Новоград-Волинського та інших, з директорами шкіл, технікумів Житомира і області.

У 2016 році у Бердичеві Житомирської області відкрито Представництво ПрАТ «ВНЗ «МАУП» Бердичівський центр дистанційного навчання при Житомирському інституті (директор – Гуменюк І.А.).

foto

У вересні 2009 року тоді що управлінням Державного департаменту України з питань виконання покарань у Житомирській області та Житомирським інститутом МАУП було укладено угоду про співробітництво, якою було охоплено декілька важливих напрямків співпраці, в першу чергу надання платних освітніх послуг із здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр особам, позбавлених волі за вироком суду, які відбувають покарання в установах нашої області.

Житомирський інститут має власні ліцензії на право здійснення навчальної діяльності та видачу дипломів державного та міжнародного зразків до рівня «бакалавр» та «магістр» за спеціальностями: 053 «Психологія», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 071 «Облік і оподаткування», 073 «Менеджмент», 081 «Право».

За роки існування Житомирського інституту та Коледжу була створена ступенева освіта від кваліфікованого робітника до магістра

foto

Така інноваційна побудова структури Житомирського інституту дала певні наслідки, а саме: зріс авторитет Інститут на терені Житомирської області, що сприяло зацікавленості посадових осіб обласного, районного рівнів здобувати освіту у ЖІ МАУП.

Навчання у Житомирському інституті МАУП та Коледжі при ЖІ МАУП здійснюється за денною та заочною формами; випускники отримують освітньо-кваліфікаційні рівні молодшого спеціаліста, бакалавра або магістра.

У Житомирському інституті ПрАТ «ВНЗ «МАУП» навчальний процес забезпечується штатним педагогічним складом чотирьох кафедр, а також силами провідних науковців, викладачів та керівників, які залучаються до роботи на умовах сумісництва.

Станом на квітень 2020 року в інституті працює 53 викладачі (5 докторів наук, професорів та 27 кандидатів наук, доцентів), з яких 55% на постійній основі. Всі викладачі висококваліфіковані та досвідчені, поряд з викладанням лекцій ведуть науково-дослідну роботу, займаються розробкою навчальних посібників, написанням наукових статей, деякі, крім викладацького, мають також практичний досвід управлінської діяльності в державних і комерційних структурах.

У 2016 році в Інститут прийшов працювати доктор економічних наук, професор, відмінник освіти, заслужений працівник сільського господарства України, Почесний громадянин міста Житомира, лауреат міжнародної премії «Дружба», Малиновський Антон Станіславович, який понад 20 років був головою облвиконкому Житомирської області та 12 років очолював Житомирський національний агроекологічний університет.

foto

В Житомирському інституті акцентується увага на фундаментальній загальнотеоретичній підготовці фахівців, що є основою формування найважливіших гуманістичних установок – сприйняття людини як найвищої цінності, допомога у самореалізації особистості у взаємозв’язку з її соціальним оточенням, шанобливе ставлення до морально-етичних цінностей.

З метою підвищення науково-професійного рівня проводиться стажування викладачів Інституту у вищих навчальних закладах і наукових центрах України. Інститут направляє своїх співробітників на курси підвищення кваліфікації до магістратури та аспірантури МАУП і ряду провідних вищих навчальних закладів України.

Студенти отримають сучасні знання, практичні рекомендації кваліфікованих економістів, психологів, юристів, політологів, управлінців під час занять у формі проблемно-діалогово-пошукових лекцій, семінарів, тренінгів, ділових ігор. Студентам безкоштовно видається навчально-методична література, підручники, посібники та комплекти роздаткових матеріалів, що реально допомагають застосовувати знання на практиці. Отримані теоретичні знання та практичні вміння і навички дають можливість професійно зростати, просуватися по службі, займати керівні посади, а також забезпечують кар’єрний ріст.

Загальна площа навчальних приміщень інституту складає – 2093,8 кв.м. Для забезпечення навчального процесу у відповідності до наявного контингенту студентів використовується площа в 1582,8 кв.м. У своєму розпорядженні Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «МАУП» має спортивну залу (214.4 кв.м.), спортивний майданчик (275 кв.м), бібліотеку (85,6 кв.м.), читальний зал на 26 посадкових місць (48,4 кв.м.), чотири комп’ютерні класи (201,7 кв.м.), студентське кафе (38,1 кв.м.), медичний пункт (22,8 кв.м.), актову залу (120 кв.м.), 4 методичних кабінети.

foto

У навчальному процесі та науково-дослідницькій роботі використовуються засоби комп'ютерної, розмножувальної та копіювальної техніки, що забезпечують термінове малотиражне копіювання.

З метою поповнення контингенту студентів Житомирського інституту чільне місце у діяльності колективу займає профорієнтаційна робота. Вона включає в себе: поширення інформації про діяльність інституту та спеціальності, за якими ведеться навчання; профорієнтаційна агітація у навчальних закладах міста та області; встановлення білбордів в м. Бердичеві, м. Житомирі, м. Козятин; розповсюдження рекламних буклетів, календариків про інститут та кафедри тощо. Основними з них є зустрічі адміністративного та науково-педагогічного персоналу з учнями загальноосвітніх шкіл, участь у батьківських зборах, запрошення учнів та їх батьків до Інституту під час проведення Днів відкритих дверей для ознайомлення з навчальним процесом і матеріально-технічною базою Інституту в цілому та індивідуальних консультацій. Крім того, здійснюється проведення Днів відкритих дверей у районах Житомирської області (зустріч з керівним складом та директорами структурних підрозділів райдержадміністрацій, а також ініціативними представниками громадських об'єднань району, головами об'єднаних територіальних громад та представниками засобів масової інформації районного рівня.) Дана робота, як правило, проводиться у межах Житомирської області та у прилеглих областях. Надзвичайно результативною виявилася робота Інтернет-сайту Житомирського інституту МАУП (www.maup.zt.ua), де розміщено основну інформацію, необхідну абітурієнтам та студентам. Про основні новини життя Інституту та Коледжу можна дізнатись зі сторінки Facebook «Житомирський інститут МАУП».

ЖІ МАУП співпрацює з Житомирським міським творчим об’єднанням жінок «Жіночий клуб «Крапля», в рамках якої працює художня студія «Веселкова крапля», обласним центром зайнятості. При кожній кафедрі працюють студентські гуртки: «Психологічна лабораторія», «Пошук», «Менеджер», «Дивослово».

foto

У розпорядженні студентів та викладачів Інституту є книжковий фонд наукової бібліотеки, який налічує біля 25 тис. примірників. Кожен студент при вступі на навчання в Інститут та Коледж при ЖІ МАУП отримує методичні матеріали та навчальні посібники на електронних носіях. Крім цього, з 2009 р. підписана і діє угода між інститутом та Житомирською міською бібліотекою щодо обслуговування студентів Інституту.

Випускники отримують дипломи державного та міжнародного зразків, який є дійсним у Польщі, Росії, Чехії, Молдові, Португалії та інших країнах. При оплаті за навчання в Житомирському інституті та Коледжі при ЖІ МАУП постійно діє гнучка система знижок. Велику зацікавленість до вступу на навчання проявляють учасники АТО, військовослужбовці 95-а окремої десантно-штурмової бригади, 26-та окремої артилерійської бригади та 30-тої окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького.

Концепція розвитку Житомирського інституту МАУП на 2015-2025 роки побудована згідно з основними напрямками Концепції розвитку та діяльності Академії та «Стратегії розвитку ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональної Академії управління персоналом на 2019-2029 рр.». Підґрунтям для розробки концепції є законодавство України, міжнародні нормативні акти, «Стратегія розвитку Житомирської області на період до 2027 року», Статут Академії, Концепція розвитку та діяльності академії, Положення про Житомирський інститут МАУП, аналітичні дослідження провідних вітчизняних та закордонних фахівців, напрацювання вчених Академії.

Таким чином, у Житомирському Інституті ПрАТ «ВНЗ «МАУП» та Коледжі при ЖІ МАУП за 25 років створено всі належні умови для підготовки висококваліфікованих фахівців і є підґрунтя для подальшого здійснення освітньої діяльності.

foto