ВСТУП 2021

Правила прийому

Перелік документів
для вступу до
ЖІ МАУП

Вступ без ЗНО

Вартість навчання

Реквізити для оплати

Освітні програми

Друга вища освіта

Переведення та
поновлення

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

Освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр"

Освітня програма "Право"

Освітня програма "Менеджмент"

Освітня програма "Психологія"

Освітня програма "Фінанси, банківська справа та страхування"

Освітня програма "Облік і оподаткування"

Освітньо-кваліфікаційний рівень "магістр"

Освітня програма "Право"

Освітня програма "Менеджмент"

СТАНДАРТИ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр"

081 "Право"

073 "Менеджмент"

053 "Психологія"

072 "Фінанси, банківська справа та страхування"

071 "Облік і оподаткування"

Освітньо-кваліфікаційний рівень "магістр"

081 "Право"

073 "Менеджмент"


ГРУПА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОП "ПРАВО"

КАЙДАШЕВ РОМАН ПЕТРОВИЧ - професор кафедри "Правознавства", гарант освітньої програми "Право"

ОСВІТА: Херсонський державний технічний університет, 1999, економіка підприємств, магістр з економіки підприємств.

Інститут економіки і бізнесу на транспорті Національного транспортного університету у місті Києві, 2013, правознавство, юрист

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ, ВЧЕНЕ ЗВАННЯ: Доктор юридичних наук, 081 – право (12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право), «Перегляд судових рішень в адміністративному процесі України», професор кафедри адміністративного, фінансового та банківського права.

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ: ПрАТ «ВНЗ «МАУП», свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК №00127522/003147-19, «Генезис трансформації антикорупційної діяльності в Україні та світі», 27.03.2019р.


СВИСТОВИЧ РОМАН СТЕПАНОВИЧ - завідувач кафедри "Правознавства", член групи забезпечення

ОСВІТА: Національна академія управління, 2005, банківська справа, магістр з банківської справи.

Національна академія управління, 2006, правознавство, юрист.

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ, ВЧЕНЕ ЗВАННЯ: кандидат юридичних наук, 081 – право (12.00.07 – адміністративне право і процес, фінансове право, інформаційне право), «Правове регулювання інформаційних відносин у сфері масової інформації», доцент кафедри адміністративного, фінансового та банківського права

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ: ПрАТ «ВНЗ «МАУП», свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК № 00127522 / 003157-19, «Сучасна доктрина міжнародного кримінального права», 27.03.2019.


БОРТНИК ВАЛЕНТИН АНАТОЛІЙОВИЧ - доцент кафедри "Правознавства", член групи забезпечення

ОСВІТА: Київська вища школа МВС СРСР ім. Ф.Е.Дзержинського, 1993, правознавство, юриист.

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ, ВЧЕНЕ ЗВАННЯ: кандидат юридичних нвук, 081 (12.00.08 - кримінальне право та кримінологія, кримінально-виконавче право), "Кримінально-правова охорона честі та гідності особи", доцент кафедри адміністративного права.

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ: ПрАТ «ВНЗ «МАУП», свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК №00127522/003146-19, «Організаційно-правові проблеми забезпечення прав суб’єктів підприємницької діяльності в конкурентному середовищі», 27.03.2019.


Показники рівня наукової та професійної активності науково-педагогічних працівників, які забезпечують освітній процес за освітньо-професійною програмою «Право»

(відповідно п.30 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності)

- переглянути показники


Структурна схема управління освітньою програмою «Право» другого (магістерського) рівня в Житомирському інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП»

scheme