logo

ВСТУП 2021

Правила прийому

Перелік документів
для вступу до
ЖІ МАУП

Вступ без ЗНО

Вартість навчання

Реквізити для оплати

Освітні програми

Друга вища освіта

Переведення та
поновлення

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

Освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр"

Освітня програма "Право"

Освітня програма "Менеджмент"

Освітня програма "Психологія"

Освітня програма "Фінанси, банківська справа та страхування"

Освітня програма "Облік і оподаткування"

Освітньо-кваліфікаційний рівень "магістр"

Освітня програма "Право"

Освітня програма "Менеджмент"

СТАНДАРТИ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр"

081 "Право"

073 "Менеджмент"

053 "Психологія"

072 "Фінанси, банківська справа та страхування"

071 "Облік і оподаткування"

Освітньо-кваліфікаційний рівень "магістр"

081 "Право"

073 "Менеджмент"


ГРУПА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОП "ПРАВО"

КАЙДАШЕВ РОМАН ПЕТРОВИЧ - професор кафедри "Правознавства", гарант освітньої програми "Право"

ОСВІТА: Херсонський державний технічний університет, 1999, економіка підприємств, магістр з економіки підприємств.

Інститут економіки і бізнесу на транспорті Національного транспортного університету у місті Києві, 2013, правознавство, юрист

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ, ВЧЕНЕ ЗВАННЯ: Доктор юридичних наук, 081 – право (12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право), «Перегляд судових рішень в адміністративному процесі України», професор кафедри адміністративного, фінансового та банківського права.

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ: ПрАТ «ВНЗ «МАУП», свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК №00127522/003147-19, «Генезис трансформації антикорупційної діяльності в Україні та світі», 27.03.2019р.


СВИСТОВИЧ РОМАН СТЕПАНОВИЧ - завідувач кафедри "Правознавства", член групи забезпечення

ОСВІТА: Національна академія управління, 2005, банківська справа, магістр з банківської справи.

Національна академія управління, 2006, правознавство, юрист.

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ, ВЧЕНЕ ЗВАННЯ: кандидат юридичних наук, 081 – право (12.00.07 – адміністративне право і процес, фінансове право, інформаційне право), «Правове регулювання інформаційних відносин у сфері масової інформації», доцент кафедри адміністративного, фінансового та банківського права

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ: ПрАТ «ВНЗ «МАУП», свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК № 00127522 / 003157-19, «Сучасна доктрина міжнародного кримінального права», 27.03.2019.


БОРТНИК ВАЛЕНТИН АНАТОЛІЙОВИЧ - доцент кафедри "Правознавства", член групи забезпечення

ОСВІТА: Київська вища школа МВС СРСР ім. Ф.Е.Дзержинського, 1993, правознавство, юриист.

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ, ВЧЕНЕ ЗВАННЯ: кандидат юридичних нвук, 081 (12.00.08 - кримінальне право та кримінологія, кримінально-виконавче право), "Кримінально-правова охорона честі та гідності особи", доцент кафедри адміністративного права.

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ: ПрАТ «ВНЗ «МАУП», свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК №00127522/003146-19, «Організаційно-правові проблеми забезпечення прав суб’єктів підприємницької діяльності в конкурентному середовищі», 27.03.2019.


Показники рівня наукової та професійної активності науково-педагогічних працівників, які забезпечують освітній процес за освітньо-професійною програмою «Право»

(відповідно п.30 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності)

- переглянути показники


Структурна схема управління освітньою програмою «Право» другого (магістерського) рівня в Житомирському інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП»

scheme