ПРО ІНСТИТУТ
 
АБІТУРІЄНТАМ
 
СТУДЕНТАМ
 
КОЛЕДЖ
 
ЦДН
КОНТАКТИ
 
 
 
 
 
 

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ КОЛЕДЖУ

КОЛЕДЖ
ПРИ ЖИТОМИРСЬКОМУ ІНСТИТУТІ
МІЖРЕГІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

І рівень акредитації

Коледж при ЖІ МАУП здійснює прийом на денну та заочну форми навчання за спеціальностями «Облік і оподаткування» спеціалізація «Оціночна діяльність» і «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціалізація «Фінанси».

«Оціночна діяльність» – спеціалізація, яка вперше представлена в Житомирській області. Оцінка нерухомості, визначення вартості виробничої лінії на фабриці, оцінка збитку, заподіяного в автомобільній аварії та багато іншого вимагає професійної роботи оцінювача. Експерт з оцінки – це математик, що працює з формулами, маркетолог, що досліджує ринок, економіст, який веде розрахунки, юрист, що оформляє документи, – все в одній особі.

По завершенню навчання у Коледжі студенти продовжують навчання на 3-му курсі Житомирського інституту МАУП за відповідною спеціальністю або на 2-му при умові зміни спеціальності.

Коледж при ЖІ МАУП здійснює первинну професійну підготовку за робітничою професією «Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних». По завершенню навчання (1 рік) видається диплом кваліфікованого робітника, який дає право на отримання освіти «молодший спеціаліст» у Коледжі при ЖІ МАУП без сертифікатів ЗНО.

Правила прийому до Коледжу на 2019 р. (молодший спеціаліст)

Правила прийому до Коледжу на 2018 р. (кваліфікований робітник)

Положення про Приймальну комісію Коледжу

Перелік спеціальностей

Вартість навчання у Коледжі при ЖІ МАУП

Перелік сертифікатів ЗНО для зарахування у 2018 р.ПРОФЕСІЯ ОЦІНЮВАЧ-ЕКСПЕРТ

Професія оцінювача-експерта з оцінки власності не менш складна і відповідальна, ніж інші професії напряму «Економіка і підприємництво». Адже оцінювач-експерт з оцінки власності винен відмінно знати не тільки теорію своєї роботи, але і бути чудовим практиком.

Чим займається оцінювач-експерт?
Оцінка нерухомості, визначення вартості виробничої лінії на фабриці, оцінка збитку, заподіяного в автомобільній аварії вимагає професійної роботи оцінювача. Експерт з оцінки – це математик, що працює з формулами, маркетолог, що досліджує ринок, економіст, який веде розрахунки, юрист, що оформляє документи, – все в одній особі. Необхідно перелопатити гору бухгалтерської документації, проаналізувати нинішній стан ринку і його тенденції, провести дослідницьку роботу по базах даних, вибрати методологію розрахунку оцінки залежно від об'єкту. Одна справа оцінювати уживаний вертоліт, зовсім інше – визначати вартість збитку автотранспорту при ДТП. Головне питання, на яке зобов'язаний відповісти оцінювач: "Скільки?", а глибина і аргументація відповіді покаже його компетентність.

Специфіка професії оцінювача-експерта:
Плюси професії:
Це дуже поважана і прибуткова професія.
Мінуси професії:
Робочий день оцінювача ненормований.

Де працює оцінювач-експерт?
Спеціалізовані оцінні фірми.

Особисті якості:
Робота оцінювача вимагає аналітичного складу розуму, уважності, скрупульозності і терпіння.

Як стати оцінювачем-експертом?
Зробити кар'єру в цьому бізнесі можна лише з вищою освітою. У Житомирі «молодших спеціалістів» з оцінки готує Коледж при Житомирському інституті МАУП на базі 11 класів за денною та заочною формами навчання.

ПРОФЕСІЯ ЕКОНОМІСТ З ФІНАНСІВ

Економіст з фінансів (фінансист) здійснює економічний аналіз господарської діяльності організації, розробляє заходи щодо забезпечення режиму економії, підвищення ефективності робіт, виявлення резервів, попередження втрат і непродуктивних витрат, більш раціонального використання всіх видів ресурсів. Виконує розрахунки по матеріальним, трудовим і фінансовим витратам, які необхідні для проведення робіт (послуг), досліджень і розробок в освоєнні нової техніки і технології.

Специфіка професії:
Плюси професії:
- економісти були і залишаються найбільш популярними фахівцями на ринку праці;
- висока заробітна плата.
Мінуси професії:
- одне з основних вимог роботодавця до кандидатів - досвід роботи на аналогічних посадах;
- перш ніж ви станете висококласним фахівцем, здатним давати точні прогнози і ефективні рекомендації, пройде не один рік.

Де працює економіст з фінансів?
Випускники знаходять застосування своїм знанням і на виробництві, і в бізнесі, і у фінансовій сфері, і в науці. Але, за статистикою, близько 50% віддають перевагу банкам або консалтинговим компаніям.

Особисті якості:
- вміння аналізувати великий обсяг інформації;
- гарна пам’ять;
- висока концентрація уваги;
- терпіння;
- комунікабельність;
- організаторські здібності.

Кар’єрне зростання
Почати можна з позиції рядового економіста, в перспективі - стати керівником підприємства, який відповідає за розвиток компанії, її конкурентоспроможність, контролює та координує діяльність усіх структурних підрозділів. Багато що залежить від специфіки галузі, а з досвідом зростуть і доходи.<>

Освіта
Здобути освіту «молодшого спеціаліста» з фінансів можна у Коледжі при Житомирському інституті МАУП на базі 11 класів за денною та заочною формами навчання.

Строк навчання до рівня «молодший спеціаліст» за денною формою навчання – 2 роки, за заочною – 2 роки 6 місяців. Після закінчення Коледжу іде зарахування до Житомирського інституту МАУП на 3-й курс за відповідним напрямом або на 2-й за невідповідним напрямом без сертифікатів ЗНО.

РОБІТНИЧА ПРОФЕСІЯ «ОБЛІКОВЕЦЬ З РЕЄСТРАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКИХ ДАНИХ»

1. Професія – 4121 Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних

2. Кваліфікація – обліковець з реєстрації бухгалтерських даних

3. Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати: нормативні, методичні та інші інструктивні матеріали з організації та ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності; основи облікової політики, систему регістрів бухгалтерського обліку, порядок і способи реєстрації інформації, правила документообороту і технологію оброблення облікової інформації на підприємстві; систему і форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності та контролю.

Повинен уміти: перевіряти одержані первинні документи за формою та змістом, у разі відсутності на них обов’язкових реквізитів передає їх керівнику підрозділу (відділу, управління) бухгалтерського обліку для прийняття рішення. Систематизувати одержані первинні документи, переносити інформацію, відображену в цих документах, у потрібному аналітичному розрізі у відомості (допоміжні відомості, аркуші-розшифровки), виводити підсумки цифрової інформації у цих документах за її видами, напрямами та періодами. На документах, дані яких включені бухгалтером до облікових регістрів, зазначати номер відповідних облікових регістрів і порядкові номери запису в них (номер рядка). Готувати проміжні розрахунки, необхідні для здійснення обліку господарських операцій, та подавати їх до розгляду. Готувати дані та форми документів для розрахункових операцій. Вносити записи в журнали обліку бланків суворої звітності, цінних паперів тощо. Здійснювати реєстрацію документів бухгалтерського обліку, які надходять до підрозділу (відділу, управління). Комплектує в хронологічному порядку документи після їх оброблення, нумерувати аркуші, складати внутрішній опис документів, засвідчувальний напис справи, підшивати або оправляти, оформлювати обкладинку (титульний лист). Передавати до зберігання або вести формування, систематизацію та зберігання справ у структурному підрозділі.

4. Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:
а) раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;
б) додержуватись норм технологічного процесу;
в) не допускати браку в роботі;
г) знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт; <
д) використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

5. Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти:
- повна загальна середня освіта.
- без вимог до стажу роботи.

6. Сфера професійного використання випускника - діяльність у сфері бухгалтерського обліку та аудиту

7. Специфічні вимоги
Вік: по закінченні терміну навчання – не менше 18 років.