ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДРИ СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНОЇ ТА ФУНДАМЕНТАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ


foto

ВОЙТЮК ОЛЕНА СТЕПАНІВНА

доцент кафедри,
доктор філософії в галузі історії та археології

додаткова інформація


foto

СВИСТОВИЧ СТЕПАН МИХАЙЛОВИЧ

професор кафедри,
доктор історичних наук, професор


foto

ІВАХНЕНКОВА ВАЛЕНТИНА ВОЛОДИМИРІВНА

професор кафедри,
кандидат фізико-математичних наук, доцент, професор МКА

додаткова інформаціяfoto

МЕЛІЧЕНКО ВЛАДИСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ

викладач фізичної культури

додаткова інформація

персональна сторінка викладача


foto

ІВАНЧУК НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

старший викладач кафедри


Перелік предметів, закріплених за кафедрою суспільно-гуманітарної та фундаментальної підготовки


Перший (бакалаврський) рівень:

Академічні студії,

Безпека життєдіяльност та основи охорони праці,

Безпека життєдіяльності *,

Вища математика,

Ділова іноземна мова *,

Друга іноземна мова *,

Ділова українська мова,

Екологія *,

Етика та естетика *,

Іноземна мова,

Інформатика,

Інформаційні системи та технології,

Історія та культура України,

Історія Християнської Церкви *,

Культурологія *,

Логіка *,

Основи християнської моралі *,

Основи академічного письма,

Охорона праці в галузі,

Паблік рілейшнз *,

Політологія *,

Релігієзнавство *,

Риторика *,

Соціологія *,

Соціально-політичні студії *,

Статистика,

Сучасна українська мова,

Теорія ймовірностей та математична статистика,

Філософія,

Фізичне виховання,


Другий (магістерський) рівень:

Іноземна мова у професійній діяльності,

Українська мова професійного спрямування,

Методологія наукових досліджень та академічна доброчесність,


.