ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДРИ ПСИХОЛОГІЇ

foto

ДІДОРА МАРІЯ ІЛЛІВНА

завідувач кафедри, кандидат психологічних наук, доцент, гарант освітньої програми "Психологія"

додаткова інформація


foto

ДУБРАВСЬКА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА

доцент кафедри, кандидат психологічних наук, доцент

додаткова інформація


foto

СВИРИДЮК ВАСИЛЬ ЗІНОВ'ЄВИЧ

професор кафедри, доктор медичних наук, доцент

додаткова інформація


foto

ГАЙДУКЕВИЧ ГЕННАДІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

доцент кафедри, кандидат психологічних наук

додаткова інформація


foto

МАКСИМЕЦЬ СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА

доцент кафедри, кандидат психологічних наук, доцент

додаткова інформація


foto

КОНОВАЛЬЧУК ІННА МИКОЛАЇВНА

старший викладач кафедри, кандидат педагогічних наук

додаткова інформація


foto

КОЛЯДЕНКО СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА

доцент кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент

додаткова інформація


foto

МЕЛІЧЕНКО ТЕТЯНА ДМИТРІВНА

старший викладач кафедри

додаткова інформація


foto

КУЛІЄВА КАТЕРИНА ЗІЯДІВНА

старший викладач кафедри

додаткова інформація


foto

ЖУРАВСЬКА ОЛЕНА ВІКТОРІВНА

старший викладач кафедри

додаткова інформація


foto

РИБАЛЬЧЕНКО СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

старший викладач кафедри

додаткова інформація

.


- Освітня програма "Психологія" другого (магістерського) рівня вищої освіти

- Навчальний план спеціальності 053 Психологія другого (магістерського) рівня вищої освіти

Перелік предметів освітньої програми "Психологія"


другий (магістерський) рівень:

_____

Обов'язкові дисципліни циклу загальної підготовки:

- Українська мова професійного спрямування (1 сем.),

- Методологія наукових досліджень та академічна доброчесність (1 сем.),

- Іноземна мова у професійній діяльності (1 сем.),

_____

Вибіркові дисципліни загальної підготовки:

- Стратегічне планування* / - Управлінське консультування* / - Політика європейської інтеграції* / - Управління проектами* / - Культури і цивілізації світу* / - Етика ділового спілкування* (2 сем.).

_____

Обов'язкові дисципліни циклу професійної підготовки: (1 сем.),

- Теоретико-методологічні проблеми психології (1 сем.),

- Актуальні проблеми психосоматики (1 сем.),

- Практика індивідуальних психологічних консультацій (1 сем.),

- Психологія управління персоналом організацій (1 сем.),

- Етнічна та кроскультурна психологія (1 сем.),

- Актуальні проблеми медичної психології (2 сем.),

_____

Вибіркові дисципліни професійної підготовки:

- Психоаналітичне консультування та психотерапія* / - Невротичні порушення особистості* (2 сем.),

- Практична психологія конфлікту* / - Психологія розвитку та успіху* (2 сем.),

- Сучасні психологічні технології* / - Соціально-психологічна адаптація* (2 сем.),

- Загальна та кримінальна сексологія* / - Психологія посттравматичних стресових розладів та їх корекція* (2 сем.),

- Психологія інновацій та реклами* / - Психологія впливу* (2 сем.),

- Психологія творчості та спонтанності* / - Проблеми психічного здоров’я сучасного світу* (2 сем.).

_____

Методичні рекомендації:

- до курсової роботи з дисципліни "Актуальні проблеми медичної психології" (2 сем.),

- до переддипломної практики (3 сем.),

- до написання дипломної роботи (3 сем.).

_____

Бази практики:

.Перший (бакалаврський) рівень:

_____

Обов'язкові дисципліни циклу загальної підготовки:

Безпека життєдіяльності та основи охорони праці,

Ділова українська мова,

Іноземна мова,

Історія та культура України,

Фізичне виховання,

Філософія,

_____

Обов'язкові дисципліни циклу професійної підготовки:

Анатомія та еволюція нервової системи,

Вікова психологія,

Військова психологія,

Візуальна психодіагностика,

Диференційна психологія,

Експериментальна психологія,

Загальна психологія,

Історія психології,

Клінічна психологія,

Методика проведення психологічної експертизи в різних галузях психології,

Основи біології, генетики тлюдини та антропології,

Основи психогенетики,

Основи психотерапії,

Практикум із загальної психології,

Психофізіологія,

Психологія особистості,

Психодіагностика,

Психологія праці,

Психологічний спецпрактикум по спецкурсам,

Психологія сім'ї,

Психологічне консультування,

Психологія травмуючих ситуацій,

Психологічна корекція,

Політична психологія,

Соціальна психологія,

Теорія та практика психотренінгу,

Фізіологія центральної нервової системи та вищої нервової діяльності,

Юридична психологія.

_____

Вибіркові дисципліни загальної підготовки:

Правознавство* / Логіка* (1 сем.),

Основи християнської моралі* / Історія християнської церкви* / Релігієзнавство* (1 сем.),

Етика та естетика* / Педагогіка* (2 сем.),

Математичні методи в психології* / Математична статистика* (3 сем.),

Політологія* / Соціологія* (5 сем.),

_____

Вибіркові дисципліни професійної підготовки:

Вступ до спеціальності "Психологія* / Деонтологія* (1 сем.),

Зоопсихологія та порівняльна психологія* / Психологія медичної праці* / Психологія масової поведінки* / Військова конфліктологія*(4 сем.),

Правові питання реабілітації інвалідів* / Організація діяльності психологічних служб* / Психологія військового колективу* / Пропедевтика психічних хвороб*(6 сем.),

Реабілітаційні технології* / Психологія девіантної поведінки* / Інженерна психологія* / Патопсихологія з основами дефектології*(7 сем.),

Групова психотерапія в психологічній реабілітації військовослужбовців* / Кризисна псхологія* / Основи психологічної практики (практична психологія)* / Суїцидологія*(7 сем.),

Арт-психологічні підходи в психотерапії* / Психологія спільної діяльності* / Оганізація психологічної роботи в військовій частині* / Психологія медичної праці*(8 сем.),

Реабілітаційна психологія* / Психологія особистості військовослужбовців* / Наркологія* / Психологія спілкування*(8 сем.),

Психологія здоров'я в системі наук* / Актуальні питання сучасної віктимології* / Клінічний психоаналіз* / Психологія впливу*(8 сем.),

Психологічні наслідки війни і соціально-психологічна реадаптація учасників бойових дій* / Супервізія в психологічній практиці* / Геронтопсихологія* / Невротичні порушення особистості*(8 сем.),

Ділова іноземна мова* / Друга іноземна мова* (5, 6, 7, 8 сем.),

_____

Навчальна практика зі спеціальності "Психологія",

Виробнича практика зі спеціальності "Психологія".


.

Бази практики:

.