logo

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДРИ ПРАВОЗНАВСТВА

foto

СВИСТОВИЧ РОМАН СТЕПАНОВИЧ

завідувач кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

додаткова інформація


foto

КАЙДАШЕВ РОМАН ПЕТРОВИЧ

професор кафедри, кандидат технічних наук, доктор юридичних наук, професор, гарант освітньої програми "Право"

додаткова інформація


foto

БОРТНИК ВАЛЕНТИН АНАТОЛІЙОВИЧ

доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

додаткова інформація


foto

МИНЮК ДМИТРО ІВАНОВИЧ

доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

додаткова інформація


foto

КОПИК ЮЛІЯ ВАСИЛІВНА

доцент кафедри, кандидат юридичних наук

додаткова інформація


foto

РИСЬ ВАСИЛЬ ГРИГОРОВИЧ

старший викладач, кандидат політичних наук

додаткова інформація


foto

БАШУК ОЛЕНА ГРИГОРІВНА

професор кафедри, кандидат філософських наук, професор МКА

додаткова інформація


foto

БОНДАРЧУК НАТАЛІЯ ВАЛЕРІЇВНА

доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

додаткова інформація


foto

ЧУЄНКО ВАЛЕНТИНА ІВАНІВНА

доцент кафедри, кандидат юридичних наук

додаткова інформація


foto

КАРПЮК СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

професор кафедри, професор МКА

додаткова інформація


foto

РЕМЕНЧУК НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА

старший викладач кафедри

додаткова інформація


foto

РАТИНСЬКА ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА

старший викладач кафедри

додаткова інформація


Перелік предметів, закріплених за кафедрою правознавства

Другий (магістерський) рівень:

Актуальні питання кримінального права,

Актуальні проблеми господарського судочинства*,

Актуальні проблеми інтелектуальної власності,

Актуальні проблеми інформаційного права*,

Актуальні проблеми корпоративного права,

Актуальні проблеми податкового права*,

Актуальні проблеми судочинства та судоустрою України,

Актуальні проблеми трудового права*,

Актуальні проблеми фінансового права,

Актуальні проблеми цивільного права,

Антикорупційне право*,

Виборче право*,

Міграційне право*,

Порівняльне правознавство,

Право міжнародних договорів,

Правове регулювання банкрутства*,

Правове регулювання господарської діяльності в окремих сферах суспільного виробництва*,

Правові засади валютного регулювання*,

Правові основи інвестиційної діяльності*,

Сучасні проблеми адміністративного права та процесу,

Філософія права,


* позначені вибіркові дисципліни


Бази практики:


Перший (бакалаврський) рівень:

Аграрне право,

Адміністративна відповідальність,

Адміністративний процес,

Банківське право,

Безпека банківської діяльності,

Бюджетне право,

Господарське право,

Господарський процес,

Державне (конституційне) право зарубіжних країн,

Делікти в цивільному праві,

Житлове право,

Інформаційне право,

Історія держави та права зарубіжних країн,

Історія держави та права України,

Екологічне право,

Конституційнеиправо України,

Кримінальне право,

Кримінальний процес,

Кримінологія,

Митне право,

Міжнародне право,

Міжнародне приватне право,

Міжнародно-правовий механізм захисту прав людини,

Муніципальне право,

Податкове право,

Право Європейського Союзу,

Право інтелектуальної власності,

Правові основи економічної безпек України,

Правові основи фінансово-грошової системи України,

Право соціального та пенсійного забезпечення,

Римське право*,

Речове право,

Сімейне право,

Складання процесуальних документів,

Страхове право,

Судові та правоохоронні органи України,

Теорія держави і права,

Трудове право,

Трудові спори,

Фінансове право,

Цивільне право,

Цивільний процес,

Юридична деонтологія,


* позначені вибіркові дисципліни