ПРО ІНСТИТУТ
 
АБІТУРІЄНТАМ
 
СТУДЕНТАМ
 
КОЛЕДЖ
 
ЦДН
КОНТАКТИ
 
 
 
 
 
 

ІСТОРІЯ ЖИТОМИРСЬКОГО ІНСТИТУТУ МАУП

Житомирський інститут Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» (ЖІ МАУП) є відокремленим структурним підрозділом ПрАТ «ВНЗ «МАУП», який реалізує відповідно до наданих ліцензій освітньо-професійні програми вищої школи за 5-ма спеціальностями: «Право», «Облік і оподаткування»; «Менеджмент»; «Фінанси, банківська справа та страхування»; «Психологія»; (денна та заочна форми навчання).

Історія Житомирського інституту МАУП починається з липня 1994 року, коли було створено Житомирський навчально-консультаційний центр МАУП (ЖНКЦ МАУП) для підготовки спеціалістів з менеджменту, економіки та підприємництва, психології, права. Це був один з перших навчальних центрів МАУП в Україні.

корпус ЖІ МАУП на Перемоги 26В 1998 році НКЦ було надано статус філії (протокол № 6/1 Загальних зборів акціонерів Академії від 12.05.1998 p.). З одного боку, це значно підвищило авторитет навчального закладу, дало змогу залучити до роботи в філії спеціалістів та розпочати підготовку фахівців на денній формі навчання, з іншого – значно підвищило вимоги до організації навчального процесу, матеріально-технічної бази, методичного та кадрового забезпечення.

В лютому 2002 року Житомирська філія МАУП була перетворена в Житомирський інститут МАУП (протокол №2 Загальних зборів Академії від 25.02.2002 p.).

Створення та діяльність Інституту підтримане Виконавчим комітетом Житомирської міської Ради та Житомирською державною адміністрацією.

У 2006 році на базі Житомирського інституту МАУП було відкрито відділення Українського народного університету МАУП, який пропонує підготовку та перепідготовку (курси підвищення кваліфікації) фахівців на базі молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста за напрямом – «Андрагогіка», спеціальність: «Викладач практичної етики та естетики», спеціалізація – «Майстер оригамі».

Головне завдання діяльності інституту – це формування і розвиток інтелектуальної еліти, мислячого та свідомого суспільства, яке розуміє, що сьогодні сучасні знання – це засіб забезпечення майбутнього собі та своїм нащадкам.

Під час навчання у формі лекцій, семінарів, тренінгів, ділових ігор слухачі отримають сучасні знання, практичні рекомендації кваліфікованих економістів, психологів, юристів, політологів, управлінців. До того ж безкоштовно слухачам видається навчально-методична література, підручники, посібники та комплекти роздаткових матеріалів, які допоможуть застосувати отримані знання на практиці. Під час навчання слухачі отримують теоретичні знання та практичні вміння і навички, що дає можливість професійно зростати, просуватися по службі, займати керівні посади. Після закінчення навчання диплом державного та міжнародного зразків.

У період з 2007 по 2013 роки ЖІ МАУП співпрацював з Вінницьким навчально-науково-виробничим об’єднанням перепідготовки військово-службовців «Комплекс-1» за програмою «Допомога в соціальній адаптації звільнених військовослужбовців Збройних Сил України». Дана програма діяла за підтримки Благодійного фонду «ЄвроАзія». За поточний період було перепідготовлено і адаптовано до цивільного життя біля 200 військовослужбовців.

Між Житомирським інститутом МАУП та Житомирським військовим інститутом ім. С.П.Корольова Національного авіаційного університету діє угода про військову підготовку студентів ЖІ МАУП за програмою офіцерів запасу. Починаючи з 2-го курсу студенти нашого інституту можуть проходити навчання за військово-обліковими спеціальностями: «Бойове застосування механізованих з’єднань, військових частин і підрозділів», або «Бойове застосування аеромобільних штурмових, гірських і морської піхоти з’єднань, військових частин і підрозділів» протягом двох навчальних років. По закінченню навчання присвоюється військове звання «молодший лейтенант запасу».

У вересні 2009 року тоді що управлінням Державного департаменту України з питань виконання покарань у Житомирській області та Житомирським інститутом МАУП було укладено угоду про співробітництво, якою було охоплено декілька важливих напрямків співпраці, в першу чергу надання платних освітніх послуг із здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр особам, позбавлених волі за вироком суду, які відбувають покарання в установах нашої області.

Для якісного забезпечення навчально-виховного процесу у закладі створено відповідне кадрове, навчально-методичне забезпечення, матеріально-технічну базу, соціальну інфраструктуру.

Загальна площа навчальних приміщень інституту складає – 2093,8 м2. Для забезпечення навчального процесу використовується площа в 1532,8 м2. В інституті обладнано навчальні аудиторії від 9 до 100 посадкових місць. Приміщення, що використовуються для забезпечення навчального процесу відповідають вимогам експлуатації, мають необхідне технічне устаткування.

комп'ютерний класВ структурі навчального закладу функціонує кафе на 25 посадкових місць. Студенти мають змогу отримувати медичну допомогу у медичному пункті інституту та у міських поліклініках.

В Інституті функціонує 4 комп'ютерних класи, здійснено підключення до телекомунікаційних мереж (Інтернет та локальна мережа). У навчальному процесі і науково-дослідницькій роботі використовуються засоби комп'ютерної, розмножувальної та копіювальної техніки, що забезпечують термінове малотиражне копіювання.

У розпорядженні студентів та викладачів Інституту є книжковий фонд наукової бібліотеки Житомирського інституту МАУП, який налічує понад 27 тис. примірників. Кожен студент при вступі на навчання отримує методичні матеріали та навчальні посібники видавництва МАУП на електронних носіях.

В інституті працює 57 викладачів, з яких 56% на постійній основі, 66% викладачів мають вчені звання (7 докторів наук, професорів та 31 кандидат наук). Всі викладачі кваліфіковані та досвідчені, поряд з викладанням лекцій ведуть науково-дослідну роботу, займаються розробкою навчальних посібників, написанням наукових статей, деякі крім викладацького, мають також практичний досвід управлінської діяльності в державних і комерційних структурах.

В інституті створено 4 кафедри: управління та адміністрування (облік, фінанси, менеджмент), завідувач кафедри Осовська Г.В. – кандидат економічних наук, професор; правознавства – завідувач Свистович Р.С. – кандидат юридичних наук, психології – завідувач Дідора М.І. – кандидат психологічних наук, доцент і кафедра суспільно-гуманітарної та фундаментальної підготовки, яку очолює кандидат філософських наук, доцент, професор МКА Федоренко В.О.

З вересня 2010 року отримав відповідні ліцензії та розпочав роботу Коледж при Житомирському інституті МАУП. У Коледжі мають змогу навчатися молоді люди за спеціальностями: «Облік і оподаткування» спеціалізація «Оціночна діяльність» і «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціалізація «Фінанси». В подальшому випускники Коледжу можуть бути зараховані до ЖІ МАУП за внутрішнім рейтингом успішності на 3-й курс за відповідним напрямком або на 2-й – за невідповідним напрямком.

Студенти Коледжу також мають можливість отримати робітничу професію (на базі 11 класів) «Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних», що дає змогу отримати в подальшому вищу освіту без сертифікатів ЗНО.

Прийом на навчання в ЖІ МАУП та Коледж при ЖІ МАУП триває протягом року, а зарахування на заочну форму навчання здійснюється 3 рази на рік: грудні, квітні та серпні. Випускники отримують дипломи державного та міжнародного зразків, які є дійсними у Росії, Чехії, Молдові, Португалії та інших країнах. При оплаті за навчання діє гнучка система знижок.

Житомирський інститут МАУП здійснює підготовку фахівців у відповідності до державних стандартів освіти, а також за вимогами Міжнародної Конвенції про підготовку, дипломування менеджерів, бухгалтерів, юристів, психологів, що дозволяє видавати їм дипломи державного і міжнародного зразку.

Сьогодні МАУП є лідером у сфері недержавної освіти в Україні. Академія має ліцензію Міністерства освіти і науки України (Ліцензія АЕ № 458585 від 28.07.2014р.), в тому числі на надання освітніх послуг іноземним громадянам, та акредитована за IV (вищим) рівнем за всіма ліцензованими спеціальностями і видає дипломи державного зразка.

МАУП включена до Світової бази даних про вищу освіту, що регулярно видається Міжнародною асоціацією університетів під егідою ЮНЕСКО.

Згідно з рейтингом SCOPUS, МАУП посів перше місце серед приватних ВНЗ України.>