ВИКЛАДАЧАМ, РОБОТОДАВЦЯМ ТА ВИПУСКНИКАМ

Наукова робота

Конференції

Опитування роботодавців / керівників практики

Опитування випускників

ОПИТУВАННЯ

Шановні роботодавці / керівники практики! Просимо Вас відповісти на запитання запропонованих нижче анкет з метою аналізу організації навчального процесу в інституті та врахування Вашої думки для покращення освітніх програм, за якими здійснюється навчання в Житомирському інституті ПрАТ "ВНЗ "МАУП".

Анкета для роботодавців / керівників практики

- Аналіз результатів опитування роботодавців, які залучені до забезпечення якості освітньої програми «Психологія» другого (магістерського) рівня

- Аналіз результатів опитування роботодавців, які залучені до забезпечення якості освітньої програми «Менеджмент» другого (магістерського) рівня

Анкета для випускників / Результати анкетування