logo

ВСТУП 2020

Правила прийому

Дні відкритих дверей

Вступ без ЗНО

Вартість навчання

Освітні програми

Схема управління
освітньою програмою

Друга вища освіта

Переведення та
поновлення

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

Освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр"

Освітня програма "Право"

Освітня програма "Менеджмент"

Освітня програма "Психологія"

Освітня програма "Фінанси, банківська справа та страхування"

Освітня програма "Облік і оподаткування"

Освітньо-кваліфікаційний рівень "магістр"

Освітня програма "Право"

Освітня програма "Менеджмент"

foto

foto

foto


Структурна схема управління освітньою програмою «Право» другого (магістерського) рівня в Житомирському інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП»

scheme