logo

ВИКЛАДАЧАМ, РОБОТОДАВЦЯМ ТА ВИПУСКНИКАМ

Наукова робота

Конференції

Опитування викладачів

Опитування роботодавців

Опитування випускників

КОНФЕРЕНЦІЇ

Які українські журнали індексуються в Scopus та Web of Science?

Кожен журнал, який претендує на індексацію в міжнародних базах даних Scopus та Web of Science, проходить ретельний відбір та дотримується обов’язкових вимог співпраці. Для здобувачів наукових звань та ступенів дуже важливо мати публікації в таких виданнях для кар’єрного зросту.

Згідно Наказу №1643 від 28.12.2019 про затвердження рішень Атестаційної колегії МОН щодо діяльності спеціалізованих вчених рад, були внесені зміни до Переліку фахових видань України. Переглянути актуальний список вітчизняних видань категорії «А», що входять у наукометричні бази даних Scopus та Web of Science можна за посиланням.


Як фахово написати анотацію до дисертації англійською мовою

Путівник, який допоможе науковцю професійно написати анотовану версію свого наукового дослідження доступний за посиланням.


Правила оформлення списку використаних джерел при написанні наукових робіт

В Україні діють два затверджені Національні стандарти, що відповідають за оформлення бібліографічної інформації в науковій роботі.

1. ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання / Нац. стандарт України. – Вид. офіц. – [Чинний від 2007-07-01]. – Київ : Держспоживстандарт України, 2007. – 47 с.Це регламентуючий документ для оформлення бібліографічних списків, списків використаної літератури, списків літератури в наукових роботах тощо.

2. ДСТУ 8302:2015. Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання / Нац. стандарт України. – Вид. офіц. – [Уведено вперше ; чинний від 2016-07-01]. – Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2016. – 17 с. Цей стандарт є регламентуючим документом для оформлення бібліографічних посилань та бібліографічних списків посилань у наукових роботах. Він установлює види бібліографічних посилань, правила та особливості їхнього складання й розміщення в документах. Стандарт поширюється на бібліографічні посилання в опублікованих і неопублікованих документах незалежно від носія інформації. «Список використаної літератури» (як частини довідкового апарату) наводять у формі бібліографічного запису (ДСТУ ГОСТ 7.1:2006).

Згідно із наказом Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2017 року № 40 (зареєстровано в Мін’юсті 3 лютого 2017 р. № 155/30023) МОН України спростило вимоги до оформлення списку використаних джерел. Зокрема, на вибір можна використовувати Національний стандарт України «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання. ДСТУ 8302:2015» або один із стилів, віднесених до рекомендованого переліку стилів оформлення списку наукових публікацій, які є загальновживаними в зарубіжній практиці оформлення наукових робіт.

ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ У СПИСКУ ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


foto

Архів електронних видань конференцій ЖІ МАУП

УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ РЕГІОНУ ТА ОЦІНКА ЙОГО ЕФЕКТИВНОСТІ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
(Ч. 1)
, (Ч. 2) - Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції 30 квітня 2020 року,

МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ТА ПРАВОВІ ЗАСАДИ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ЄВРОПЕЇЗАЦІЇ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ - Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 12 грудня 2019 року

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДЕРЖАВНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВИМІР - Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції 24 квітня 2019 року

Освіта XXI століття: проблеми гуманізації, гуманітаризації та патріотизму в контексті євроінтеграційних процесів - Всеукраїнська науково-практична конференція - 12 грудня 2018 року

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ ЗА УМОВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ - Збірник наукових робіт - 2017 р.

МОДЕРНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ - Збірник наукових робіт - 2016 р.

РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ МОДЕРНІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ В УМОВАХ СУСПІЛЬНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ - Збірник наукових робіт - 2012 р.